PSYCHOTHERAPIE

Heb je ooit het gevoel dat je je dagelijkse druk niet meer aan kunt? Dan ben je niet alleen. De meeste mensen zien vroeg of laat door het bos de bomen niet meer. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in depressie, angstaanvallen, verslavingsgedrag, eetstoornissen, … Ook bepaalde situaties kunnen onoverkomelijk lijken, bijvoorbeeld wanneer een relatie stuk loopt of wanneer je een geliefde verliest. 

WAT IS PSYCHOTHERAPIE?

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische klachten en problemen. Een therapeut kan je helpen met problematieken zoals hierboven beschreven. Het doel is dat jij een gelukkiger, gezonder en productiever leven gaat leiden. We bereiken dit samen door het verminderen of beter hanteerbaar maken van psychische klachten, waarbij geleerd wordt hoe gedachtepatronen te veranderen, pijnlijke gevoelens te verwerken, moeilijke situaties anders aan te pakken, kortom problemen beter leren hanteren. De input en inzet van de cliënt zelf is hier heel belangrijk en meestal gaat het proces gepaard met ups en downs.

JE MOET NIET GEK ZIJN OM PSYCHOTHERAPIE TE VOLGEN

De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel divers. Het kan gaan om angsten, depressies, problemen in de contacten met anderen, onverwerkte traumatische gebeurtenissen, verslavingsproblematiek, enz. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de grondslag van de problemen. De problemen moeten ook niet torenhoog zijn om naar een therapeut te “mogen” gaan, als een situatie voor jou problematisch aanvoelt, dan dien je stappen te ondernemen. Je hebt hier niets bij te verliezen, je levenskwaliteit kan er alleen maar sterk door verbeteren.

We know what we are,
but know not what we may be.

William Shakespeare –

ENKELE SIGNALEN DAT PSYCHOTHERAPIE VOOR JOU VAN PAS KAN KOMEN:

Slaapproblemen
Stressgerelateerde mentale en/of fysieke klachten
Angstige gevoelens
Depressieve gevoelens
Moeilijkheden met concentratie
Aanhoudende conflictsituaties
Het gevoel vast te zitten in relaties, werk, gezin, …

Piekeren
Zingevings- of identiteitsvragen
Overgevoeligheid
Toegenomen prikkelbaarheid
Moeite met verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
Verlegenheid / Assertiviteitsproblemen
Moeite met maken van keuzes

VAAK VOORKOMEND

Burn-out: een psychische aandoening waarbij iemand emotioneel totaal uitgeput is. Het is een uitputtingsreactie op aanhoudende negatieve stress. De emotionele uitputting uit zich vaak in extreme vermoeidheid, overgevoeligheid, concentratieproblemen, onzekerheid, vergeetachtigheid, gevoel van leegte, slaapstoornissen, besluiteloosheid, lusteloosheid en levens- of zingevingsvragen.  Daarbovenop zijn er ook psychosomatische klachten – lichamelijke klachten ten gevolge van psychische spanningen – zie stukje onder “Stress”.

Angst: een onaangenaam, beklemmend gevoel, veroorzaakt door een bedreigende situatie. Wanneer angst het dagelijks functioneren in de weg komt te zitten, wordt angst problematisch. Mogelijke symptomen zijn: drang om te vluchten, zweten, versnelde polsslag en ademhaling, verhoogde bloeddruk en verwijding van de pupillen.  

Er bestaan verschillende soorten angsten: Gegeneraliseerde angst, Fobieën zoals Agora-fobie, Sociale fobie, Claustrofobie, Specifieke fobie. 

Paniekstoornis: Een paniekaanval wordt beschouwd als een begrensde periode van hevige angst, waarbij tegelijkertijd hevige lichamelijke symptomen zoals hartkloppingen, ademnood, zweten, hyperventilatie, duizeligheid, tintelingen of pijn op de borst kunnen voorkomen.

Depressie: Een stemmingsstoornis die gekenmerkt wordt door volgende mogelijke symptomen: ernstige neerslachtigheid, zich aanhoudend verdrietig voelen, piekeren, verminderde interesse en plezier, gewijzigd eet- en/of slaappatroon, schuldgevoelens, moeheid, gevoelens van waardeloosheid, verminderd vermogen tot denken en concentratie, terugkerende gedachten aan de dood.

Trauma: Psychisch letsel dat optreedt wanneer mensen een ingrijpende gebeurtenis of schokkende situatie niet goed verwerken / verwerkt hebben.

METHODES / MODELLEN: 

In Psychotherapie gebruiken we op een constructieve wijze de relatie tussen therapeut en cliënt met als doel het faciliteren van zelfbegrip, bewustzijn, groei en levenswijzigingen. Het uiteindelijk resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Niet voor elk psychisch probleem bestaat er een bewezen werkzame behandeling. Sensible Solutions werkt integratief, wat wil zeggen dat bij deze benadering methoden en technieken gecombineerd worden die binnen de verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn. Afhankelijk van de hulpvraag en van de cliënt, wordt gekozen uit:

  • Cognitieve Gedragstherapie
  • Humanistische en Cliëntgerichte therapie
  • Psychodynamische Psychotherapie
  • Systeemtherapie